C# Değişkenler ve Veri Türleri

Değerli dostlarım, bu dersimizde her programlama dilini ortak konusu olan değişkenleri ve değişken türlerini öğreneceğiz. Öncelikle değişken bir değeri tutan depolama konumudur. Değişkeni, bilgisayarınızın belleğinde geçici bilgi tutan bir kutu gibi düşünebilirsiniz

C# Değişken Tanımlama

Öncelikle değişken tanımlamadan önce bilmemiz gerek şey değişken yazım kuralıdır. İlk olarak değişken türünü ve ismini = operatöründen sonra ise değerini belirtiyoruz. Şimdi aşağıda yer alan kodlarımızı inceleyelim.

// tür isim = değer;

int sayi = 5;
string yazi = "merhaba dünya";
float sayi2 = 4.5;

string isim; // değişken oluşturmak
isim = "hüseyin"; // değişkene değer atamak

Console.Write(isim); // değişkeni yazdırmak

int a, string b; // birden fazla değişken oluşturma

Yukarıda görüldüğü gibi değişken oluşturmak ve kullanmak oldukça kolay. Yanlız değişken oluştururken bilmemiz gereken birkaç husus var. Bunlar; değişken isminin ilk karakteri rakam olamaz, değişken isimleri boşluk ve özel karakter içeremez, türkçe karakter desteklemez ve son olarak büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

C# Değişken Veri Tipleri

Yukarıda değişken oluşturma ve değer atamayı öğrendik. Şimdi ise C# değişken veri tiplerini öğreneceğiz. Aşağıda C# değişken türleri ve kapasiteleri yer almaktadır.

TürBoyutKapasite
byte1 bayt0, …, 255 (tam sayı)
sbyte1 bayt-128, …, 127 (tam sayı)
short2 bayt-32768, …, 32767 (tam sayı)
ushort2 bayt0, …, 65535 (tam sayı)
int4 bayt-2147483648, …, 2147483647 (tam sayı)
uint4 bayt0, …, 4294967295 (tam sayı)
long8 bayt-9223372036854775808, …, 9223372036854775807 (tam sayı)
ulong8 bayt0, …, 18446744073709551615 (tam sayı)
float4 bayt±1.5*10-45, …, ±3.4*1038 (reel sayı)
double8 bayt±5.0*10-324, …, ±1.7*10308 (reel sayı)
decimal16 bayt±1.5*10-28, …, ±7.9*1028 (reel sayı)

Yukarıda C# değişken veri türleri ve kapasiteleri yer almaktadır. Bu dersimizde bu kadar dostlar, diğer bir dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares