MySql Mantıksal Operatörler

Değerli dostlarım merhabalar, Mantıksal operatörler en çok kullanacağımız Sql operatörleridir. Where, And, Or, Not ve Order By olmak üzere 5 konu başlığı altında sizlere anlatmaya çalışacağım. Tablo oluşturma kayıt ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemlerden sonra gelen en önemli konulardan birtanesidir. Şimdi örnekler ile konuyu irdeleyelim.

Where Kullanımı

Where komutumuz belirli bir koşulu yerine getirmek ve tablomuzdaki kayıtları ayıklamak için kullanılır.

Şöyle bir örnek verelim, müşteriler adında bir tablomuz olsun  ve içesinde 100 den fazla kayıt olduğunu varsayalım. Biz sadece ID değeri 5 olan kaydı gösterelim.

SELECT * FROM tbl_musteriler WHERE ID = 5;

Yukarıdaki örnek kodumuzda Musteriler tablosundaki ID değeri 5 olan kaydı görüntüledik.

Buna benzer birçok filtreleme yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak karşılaştırma operatörlerini incelemenizde fayda görüyorum.

Başka bir örnek yapalım, yine Musteriler tablomuz olsun ve içerisinde 100 den fazla kayıt olduğunu varsayalım. Biz sadece Ankara İlin de olan kayıtlarımızı gösterelim.

SELECT * FROM tbl_musteriler WHERE IL = 'Ankara';

Yukarıdaki örneğimizde Musteriler tablomuzda yer alan Ankara’da ikamet eden kayıtları görüntüledik.

And Kullanımı

And operatörü ve anlamına gelir. Şu ve bu kayıtları göster gibi işlemlerde kullanabiliriz. Örnek vererek açıklayalım.

SELECT * FROM tbl_musteriler WHERE Ulke = 'Türkiye' AND IL = 'Ankara';

Yukarıda yer alan Sql kodumuzun açıklaması şu şekildedir; Musteriler tablomuzda yer alan kayıtlar içerisinde ülkesi Türkiye ve ili Ankara olan kayıtları bana göster anlamına gelmektedir.

Or kullanımı

Or operatörü yada anlamına gelir. Şu yada bu kayıtları bana göster gibi işlemlerde kullanabiliriz.Örnek vererek açıklayalım.

SELECT * FROM tbl_musteriler WHERE IL = 'Ankara' OR IL = 'Konya';

Yukarıda yer alan Sql kodumuzun açıkalması şu şekildedir. Musteriler tablosunda yer alan kayıtlar içerisinde ili Ankara yada Konya olan kayıtları bana göster anlamına gelmektedir.

Not Kullanımı

Not olumsuzluk operatörü olmayan anlamına gelmektedir. Bunu aşağıdaki örneğe bakarak daha iyi kavrayalım.

SELECT * FROM tbl_musteriler WHERE NOT IL = 'İstanbul';

Yukarıda yer alan Sql kodumuzun açıklaması şu şekilde; Musteriler tablomuzun içerisinde İli İstanbul olmayan kayıtları göster.

Order By Kullanımı

Order By operatörümüz sıralama yapmak için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak artan düzeyde kayıtları sıralar. Tablomuzdaki kayıtları küçükten büyüğe, büyükten küçüğe yada A dan Z ye yada Z den A ya sıralama yapar. Örnek vererek açıklayalım.

SELECT * FROM tbl_musteriler ORDER BY MusteriAdi ASC;
/*Kayıtları MüsteriAdlarına göre A'dan Z'ye Sırala*/

SELECT * FROM tbl_musteriler ORDER BY MusteriAdi DESC;
/*Kayıtları MüsteriAdlarına göre Z'den A'ya Sırala*/

Yukarıda yer alan örnek kodumuzda Müsteriler tablosunda yer alan kayıtlarımızı ilk olarak Müsteri Adına göre A’dan Z’ye sıraladık.

İkinci kodumuzda ise tablomuzda yer alan kayıtlarımızı Müsteri adına göre Z’den A’ya sıraladık.

Diğer bir dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares