MySql Veri Tipleri

Değerli dostlarım merhabalar, Çoğu yazılım dilinde veri tipleri vardır. Aynı şekilde MySql veritabanımızda da veri tipleri bulunmaktadır. 3 Ana başlık altında bunları toplayalım.

  1. Metinsel Veri Tipleri
  2. Sayısal Veri Tipleri
  3. Zaman Veri Tipleri

Metinsel Veri Tiplerimiz

CHAR () 0 ile 255 karakter arası değer verebiliriz.
VARCHAR () 0 ile 255 karakter arası değer verebiliriz.
TINYTEXT en fazla 255 karakter
TEXT en fazla 65535 karakter
MEDIUMTEXT en fazla 16777215 karakter
MEDIUMBLOB en fazla 16777215 karakter
LONGTEXT en fazla 4294967295 karakter

Sayısal VeriTipleri

TINYINT 128 ile 127 arası normal ( 0 ile 255 arası
SMALLINT 32768 ile 32767 arası normal (0 ile 65535 arası
MEDIUMINT 8388608 ile 8388607 arası normal (0 ile 16777215 arası
INT 2147483648 ile 2147483647 arası normal (0 ile 4294967295 arası
BIGINT 9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arası normal
DOUBLE (,) virgüllü büyük sayı
DECIMAL (,) string olarak virgüllü sayı

Zaman Veri Tipleri

DATE YYYY-MM-DD
DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP YYYYMMDDHHMMSS
TIME HH:MM:SS

MySql de veri tiplerimiz işte bu kadar dostlar. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares