Yazılım Dersleri

Değerli dostlarım, aşağıda sıfırdan başlayıp ileri seviyelere kadar Html, Css, JavaScript, jQuery, Php, MySql, Laravel dersleri yer almakta. Sizlerde sırası ile dersleri takip ettiğinizde yazılım öğrenebilir kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta örnek uygulamalar ile yazılım mantığını iyice kavrayabilir rahatlıkla projeler geliştirebilirsiniz.

Html Dersleri

 1. Html’e Giriş
 2. Html – Elementleri
 3. Html – Küresel Nitelikler
 4. Html – Meta Tagları Google meta Tagları
 5. Html – Başlıklar
 6. Html – Resim Kullanımı
 7. Html – Tablolar Kullanımı
 8. Html – Liste Elementleri
 9. Html – Stil , Class ve Id Tanımlama
 10. Html – Link Kullanımı
 11. Html – Form Elemanları
 12. Html – Iframe Kullanımı
 13. Html – Media – Video , Ses ve Youtube Kullanımı
 14. Html 5 Semantik Elementleri

Css Dersleri

 1. Css’ Giriş
 2. Css – Seçiciler
 3. Css – Backgrounds
 4. Css – Border , Margin ve Padding
 5. Css – Width ve Height
 6. Css – Text ve Fonts
 7. Css – Link 
 8. Css – Liste
 9. Css – Tablo
 10. Css – Position
 11. Css – Block ve Inline
 12. Css – Pseudo Classes
 13. Css – Float , Display ve Overflown
 14. Css – Align , Opacity ve Shadow
 15. Css – Transitions ve Animation
 16. Css – Form Elemanları

JavaScript Dersleri

 1. Html’de JavaScript Kullanımı
 2. JavaScript – Değişkenleri Fonksiyon Yazımı
 3. JavaScript – Operatörleri
 4. JavaScript – String ve Metodları
 5. JavaScript – Integer ve Metodları
 6. JavaScript – Event Olaylar
 7. JavaScript – Array ve Metodları
 8. JavaScript – Object ve Metodları
 9. JavaScript – Date() Tarih ve Metodları
 10. JavaScript – Random ve Boolean
 11. JavaScript – If ve Swich Koşulu
 12. JavaScript – For ve While Döngüsü
 13. JavaScript – Type Conversions
 14. JavaScript – RegExp
 15. JavaScript – Try Catch – Hata Yakalama
 16. JavaScript – This Kullanımı
 17. JavaScript – Class Yapısı ve Kullanımı
 18. JavaScript – Form İşlemleri
 19. JavaScript – DOM – Document , Element ve Html
 20. JavaScript – DOM – Css ve Animation
 21. JavaScript – DOM – Event ve Event Listener
 22. JavaScript – DOM – Navigation – Nodes ve  Collections
 23. JavaScript – BOM – Window , Screen ve Location
 24. JavaScript – BOM – History, Navigator ve PopUp Alert
 25. JavaScript – BOM – Timing ve Cookies
 26. JavaScript – AJAX – XMLHttp , Request ve Response
 27. JavaScript – AJAX – XMLFile, Php ve DataBase
 28. JavaScript – JSON Veriler İle Çalışma

jQuery Dersleri

 1. jQuery Nedir? ve jQuery’e Giriş
 2. jQuery Selector – Seçiciler
 3. jQuery Events – Metodları
 4. jQuery Efektleri – hide() , show() , toggle()
 5. jQuery Efektleri – fadeIn() , fadeout() , fadeToggle() , fadeTo()
 6. jQuery Efektleri – slideDown() , slideUp() , slideToggle()
 7. jQuery Efektleri – animate()
 8. jQuery Efektleri – stop() , callback() , channing()
 9. jQuery Html – text() , html() , val()
 10. jQuery Html – append() , prepend() , after() , before()
 11. jQuery Html – remove() , empty()
 12. jQuery Html – addClass() , removeClass() , toggleClass() , css()
 13. jQuery Html – width() , height() , innerWidth() , innerHeight() 
 14. jQuery Html – outerWidth() , outherHeight()
 15. jQuery Traversing – parent() , parents() , parentsUntil() , children()
 16. jQuery Traversing – find() , siblings() , next() , nextAll()
 17. jQuery Traversing – nextUntil() , prev() , prevAll() , prevuntil()
 18. jQuery Traversing – first() , last() , eq() , filter() , not()
 19. jQuery Misc – each() , size() , index()
 20. jQuery Ajax Metodu
 21. jQuery Ajax Load
 22. jQuey Ajax Get ve Post İşlemleri

Php Dersleri

 1. Php’ye Giriş ve İlk Adım
 2. Php – Veri Tipleri ve Değişkenler
 3. Php – İle Sunucu Verilerine Ulaşmak
 4. Php – Operatörleri
 5. Php – Array – Diziler
 6. Php – String Metodları
 7. Php – Sabit Değerler
 8. Php – Tarih ve Zaman İşlemleri
 9. Php – Try Catch Hata İşlemleri
 10. Php – IfElseElseif – Koşullu İfadeler
 11. Php – Swich Case – Koşullu İfadeler
 12. Php – For , While ve Foreach – Döngüler
 13. Php – Function – Fonksiyon Yazımı ve Kullanımı
 14. Php – $_COOKIE – Çerezler
 15. Php – $_SESSION – Oturumlar
 16. Php – Include ve Requare
 17. Php – Multi Arrays – Diziler 2
 18. Php – $_GET$_POST – Get ve Post İşlemleri
 19. Php – ile HTML İnput ve Form Kullanımı
 20. Php – Dosya ve Dizin İşlemleri
 21. Php – PDO Sınıfı
 22. Php – PDO MySql Veritabanı Bağlantısı
 23. Php – PDO MySql Veritabanındaki Verileri Göstermek
 24. Php – PDO MySql Veritabanına Kayıt Eklemek
 25. Php – PDO MySql Veritabanında Kayıt Düzenleme
 26. Php – PDO MySql Veritabanından Kayıt Silme
 27. Php – Class – OOP Nesne Tabanlı Programlama
 28. Php – XML İşlemleri
 29. Php – JSON ile Çalışma
 30. Php – CURL İşlemleri
 31. Php – ile AJAX İşlemleri
 32. Php – SOAP API – Simple Object Access Protocol

MySql Dersleri

 1. MySql – VeriTabanı Oluşturma ve Silme
 2. MySql – Primary Key, Auto Increment ve Foreing Key
 3. MySql – Yorum Satırı
 4. MySql – Veri Tipleri
 5. MySql – Operatörleri
 6. Mysql – Tablo Oluşturma Düzenleme ve Silme
 7. MySql – SELECT– Tablo Gösterme
 8. MySql – Where, And, Or, Not ve Order By Kullanımı
 9. MySql – INSERT INTO – Tabloya Veri Ekleme
 10. MySql – UPDATE– Tabloda Veri Güncelleme
 11. MySql – DELETE– Tabloda Veri Silme
 12. MySql – LIKE – Tabloda Veri Arama
 13. MySql – Tarih Formatları – DateTime
 14. MySql – Min , Max , Count , Sum Fonksiyonlarının Kullanımı
 15. MySql – Inner Join , Left Join , Right Join ve Full Join Kullanımı
 16. MySql – Group By Kullanımı
 17. MySql – Having
 18. MySql – View Oluşturma
 19. MySql – Fonksiyon Oluşturma – Functions
 20. MySql – Değişken Tanımlama ve Kullanma
 21. MySql – IF Kullanımı
 22. MySql – Case ve When Kullanımı
 23. MySql – While Kullanımı
 24. MySql – Stored Procedure Oluşturma
 25. MySql – Trigger Oluşturma ve Kullanımı
 26. MySql’den Rastgele Veri Çekmek ( RAND() LIMIT )
 27. MySql – Performans İşlemleri
 28. MySql – BackUp – Veritabanı Yedekleme

C# Dersleri

 1. C#’a Giriş ve İlk Adım
 2. C# – Visual Studio Kullanımı
 3. C# – Değişkenler ve Veri Türleri
 4. C# – Operatörler
 5. C# – Array Diziler
 6. C# – Object Nesneler
 7. C# – Tarih ve Zaman İşlemleri
 8. C# – Tür dönüşümü – Parse & Convert
 9. C# – Yorum Satırı
 10. C# – Hata Ayıklama Try Catch
 11. C# – İf Else Koşullu İfadeler
 12. C# – Swich Case Koşullu İfadeler
 13. C# – For Döngüsü
 14. C# – While Döngüsü
 15. C# – Foreach Döngüsü
 16. Devamı geliyor…

MsSql Dersleri

 1. MsSql Nedir?
 2. MsSql – Kurulum ve Managament Studio Kullanımı
 3. MsSql – Veritabanı Oluşturma ve Silme
 4. MsSql – Veri Türleri
 5. MsSql – Yorum Satırı
 6. MsSql – Operatörleri
 7. MsSql – Tablo Oluşturma Düzenleme ve Silme
 8. MsSql – Primary Key, Auto Incerement ve Identity
 9. MsSql – SELECT– Tablo Gösterme
 10. MsSql – INSERT INTO – Tabloya Veri Ekleme
 11. MsSql – UPDATE– Tabloda Veri Güncelleme
 12. MsSql – DELETE– Tabloda Veri Silme
 13. MsSql – LIKE – Tabloda Veri Arama
 14. MsSql – Order By Sıralama
 15. MsSql – TOP ve NEWID Kullanımı
 16. MsSql – Inner Join , Left Join , Right Join ve Full Join Kullanımı
 17. MsSql – Group By Kullanımı
 18. MsSql – Having Kullanımı
 19. MsSql – TSQL IF Kullanımı
 20. MsSql – TSQL Case ve When Kullanımı
 21. MsSql – TSQL While Kullanımı
 22. MsSql – Fonksiyon Oluşturma – Functions
 23. MsSql – View Oluşturma
 24. MsSql – Stored Procedure Oluşturma
 25. MsSql – Trigger Oluşturma ve Kullanıma
 26. MsSql – BackUp Veritabanı Yedekleme

Laravel MVC Dersleri

 1. Laravel Nedir?
 2. Laravel – Kurulumu ve Sistem Yapısı
 3. Laravel – Konfigürasyon ve Ayarlar
 4. Laravel – Routing
 5. Laravel – Middleware
 6. Laravel – CSRF Koruması
 7. Laravel – Controllers
 8. Laravel – Request ve Response
 9. Laravel – Views
 10. Laravel – URL Üretimi
 11. Laravel – Session – Oturum
 12. Laravel – Cookie – Çerezler
 13. Laravel – Validation – Form Doğrulama
 14. Laravel – Hatalar ve Log
 15. Laravel – Blade Themplate Yapısı
 16. Laravel – Çoklu Dil Sistemi
 17. Laravel – Authentication – Doğrulama
 18. Laravel – Hashing
 19. Laravel – Cache
 20. Laravel – Events
 21. Laravel – File
 22. Laravel – Helpers – Yardımcılar
 23. Laravel – Mail Göndermek
 24. Laravel – Notifications
 25. Laravel – Queues
 26. Laravel – Task Scheduling
 27. Laravel – Query Builder
 28. Laravel – Models
 29. Laravel – Migrations

To-Do Yapılacaklar

 1. Symfony Dersleri
 2. MongoDB Dersleri
 3. Node Js dersleri
 4. Mobile App

Yukarıda sıfırdan ileri seviyelere kadar yazılım dersleri yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki iş sadece dersler ile bitmemekte ve bu dersler ile kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Bu dersler haricinde istediğiniz herhangi bir ders yada örnek uygulama var ise buraya tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz.